V této disciplíně je cílem přeskočit co nejvýše nastavenou laťku freestylovým skokem. Jedná se tedy o skok do výšky na kolečkových bruslích. Laťka je umístěna na dvou stojanech. Platný pokus je proveden, jestliže jezdec přeskočí laťku mezi těmito stojany a neshodí ji. Neplatný pokus je proveden, jestliže jezdec při pokusu o přeskok laťky tuto shodí.

Děkujeme našim partnerům, sponzorům a donátorům...